Projekt DUBIČNÝ POTOK napreduje

15. novembra 2021
clanok

Na stavenisku aktuálne prebiehajú práce súvisiace s výstavbou parkoviska pod úrovňou terénu. Parkovisko bude umiestnené v podzemnom podlaží, vďaka čomu sa obyvatelia rezidenčného projektu dostanú použitím výťahu alebo schodiska do všetkých obytných podlaží, bez nutnosti vstupu do chladného, daždivého či príliš horúceho počasia. Projekt myslel aj na udržateľný ekologický druh dopravy a súčasťou projektu bude priestranné kryté parkovisko pre bicykle.

Takisto začala realizácia hrubej stavby, a to v podobe budovania jednotlivých sekcií prvého nadzemného podlažia. V parteri budú umiestnené drobné potraviny, obchodíky, kaviareň, služby a pre najmenších tu vyrastie aj Materská škola.

Rezidenčný projekt sa sústredí aj na bezprostredné okolie bytových domov, čoho výsledkom budú zelené strechy a vnútrobloky plné trávy, kríkov, zelene, okrasných drevín a stromov. Najmä vysoká zeleň je veľmi dôležitá na ochladzovanie a v letnom období pomáha udržať lepšiu klíme v celom bytovom komplexe. A navyše komunálne priestory so zeleňou pozitívne vplývajú na formovanie a udržiavanie spoločenských väzieb medzi rezidentami.