O NÁS

https://sty-x.sk/wp-content/uploads/2020/08/kock.jpg

Developerská
spoločnosť STY-X

Spoločnosť STY-X je členom skupiny IN GROUP. Skupiny podnikov označovanej logom ST, pôsobiacich v sektore STavebníctva.

V roku 2019 bola založená samostatná developerská spoločnosť STY-X, ktorá zastrešuje v skupine IN GROUP developerské aktivity. Našim cieľom je nadviazať na predchádzajúce úspešné developerské projekty skupiny, ktoré z časti prezentujeme aj na tejto web stránke. Ambíciou spoločnosti STY-X je rozvinúť development ako jeden z významných pilierov skupiny. Každý nový projekt je pre nás inšpiratívnou výzvou. Motívom našej práce je preniesť radosť zo vzniku a tvorby nového diela na klientov rezidenčných a komerčných nehnuteľností, ktoré realizujeme.

Developerské činnosti rozvíjame dnes na troch trhoch – Slovensko, Česká republika a Maďarsko.

Členovia skupiny

IN VEST s.r.o. | pozemné staviteľstvo, výroba železobetónových prefabrikátov, častí chemických a energetických strojov
www.invest-in.sk

CITYSTONEDESIGN s.r.o. | betónové dlažby a tvarovky
www.citystonedesign.sk

STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. STAVMAT STAVEBNINY a.s. STAVMAT EPÍTŐANYAG KERESKEDELMI Zrt. | predaj stavebných materiálov
www.stavmat.sk
www.stavmat.cz
www.stavmat.hu

STY-X s.r.o. | development
www.sty-x.sk

GREENCON SOLUTIONS Kft. | joint venture, spracovanie odpadov a ich využitie v stavebníctve
www.greencon.sk

https://sty-x.sk/wp-content/uploads/2021/04/spe-fin.jpg

o skupine

01234567890012345678900123456789001234567890+zamestnancov
0123456789001234567890+rokov skúseností v oblasti stavebníctva
012345678900123456789001234567890+predajní STAVMAT stavebnín na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku
0123456789001234567890+ocenení za stavby