Výstavba 1. etapy rezidenčného projektu Dubičný potok ZAČÍNA

24. novembra 2020

Developer začína s prvými zemnými prácami.

Aj napriek aktuálnej neľahkej situácii s dodržiavaním pandemických opatrení sa štvrtý kvartál roku 2020 ponesie v znamení prípravných stavebných prác výstavby 1. Etapy rezidenčného projektu Dubičný potok České Budějovice. Prvý blok bytových domov, blok D, bude pozostávať z 229 bytov a apartmánov a svojim obyvateľom prinesie vysokú kvalitu života v podobe vnútroblokov plných zelene, detských a workoutových ihrísk, obchodíkov, kaviarne či podzemného parkovania.

Predpokladá sa, že prví majitelia bytov by sa mali sťahovať už v 1Q roku 2023.

Fotka z prípravných prác: