Na stavenisku projektu Dubičný Potok to žije

9. júla 2021
7V

Na stavenisku projektu Dubičný Potok už nejaký čas prebiehajú stavebné práce súvisiace s výstavbou moderných bytových domov. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že stavba stojí, opak je pravdou. Začíname s hrubou stavbou, za ktorou stojí spoločnosť HOCHTIEF a na stavenisku panuje čulý pracovný ruch. Momentálne sa buduje prvé podzemné podlažie, ktoré bude slúžiť ako garážové parkovanie. Už čoskoro sa stavba začne ťahať do výšky a my tak budeme môcť sledovať jej pokroky.