Bytové domy projektu Dubičný potok dosiahnu už čoskoro najvyššie podlažie

4. mája 2022
25V

Aktuálne prebiehajú betonárske práce na 5NP a od najvyššieho podlažia ich delí už len jedno poschodie. Výška násypu okolo bytových domov sa dostáva do finálnej výšky. Prebieha aj realizácia kanalizačnej siete v severnej časti pozemku a zahájená bola na 1NP a 2NP inštalácia TZB.

Aktuálny stav výstavby si môžete pozrieť na fotografiách nižšie.